Genom effektivt samarbete vässar ni er konkurrenskraft!

Med modern IT kan ni få ett effektivt samarbete och arbetsprocesser så att ni vässar er konkurrenskraft. Istället för att underhålla en komplex och föråldrad IT-miljö, se över möjligheterna att använda er av nya lösningar. En föråldrad IT-miljö kan hindra er att hänga med i utvecklingen. Vi skulle vilja belysa fyra olika samarbetsområden som leder till ökad konkurrenskraft om ni optimerar effektiviteten: Effektivt samarbete mellan kollegor Effektiv kommunikation och möten Effektiv dokumenthantering Effektiva kundkontakter

Read more ›

5 vägar till en modern IT-miljö för det attraktiva företaget

Det är många som skriver och pratar om digitalisering just nu och hur företag ska prioritera när man letar efter vägar till en modern IT-miljö. Digitalisering och Internet of Things är ämnen som är viktigt att förhålla sig till – men det kan vara svårt att veta vad det egentligen innebär och varför du som företagsledare behöver bry dig om detta för den verksamhet som du ansvarar för. Att ha en strategi för digitalisering och en plan för vilka vägar man ska ta för att uppnå en modern IT-miljö innebär […]

Read more ›

5 lösningar för att sänka IT-budgeten

Det svåra med IT-kostnader och en IT-budget är ju att vi hela tiden behöver utveckla vår IT eftersom verksamheterna mer och mer bygger på just IT. Allt eftersom organisationer blir mer beroende av IT-stöd sätts mer resurser av till att hålla system säkra. Vi vill alltså göra mer med mindre – eller i alla fall så vill vi göra exakt samma som nu men sänka kostnaderna. Så den grundläggande frågeställningen för framför allt små-och medelstora företag är vilka lösningar det finns som sänker IT-budgeten utan att försämra kvaliteten på tjänsterna […]

Read more ›

Öka er IT-säkerhet – var proaktiva för att förhindra intrång

Problematik med olika former av attacker är något som har blivit allt vanligare. Allt eftersom tekniken och programvaror utvecklas ökar också komplexiteten och därmed ökar även antalet kända sårbarheter. Vanligtvis vidtar man åtgärder, såsom patchhantering, efter att man upptäckt en attack eller sårbarhet. Det här är inte en tillräcklig lösning på problemet för alla organisationer. Genom att istället använda er av proaktiva lösningar kan ni öka er IT-säkerhet. Proaktiva säkerhetsåtgärder har långsiktiga fördelar som är värda att investera i. Många företag gör misstaget och inser inte hur viktigt det är […]

Read more ›

« Previous PageNext Page »

Logga in - Webbmailen