Nu kommer din webbsida att flaggas som osäker – eller?

Snart – närmare bestämt från idag kommer Google och webbläsaren Chrome att flagga alla webbsidor som inte använder HTTPS (SSL) som ”Not Secure”. Detta är egentligen ingen nyhet,  men nu är det skarpt läge. Redan förra året flaggade Google för denna typen av åtgärder och Google har sedan år 2015 prioriterat webbsidor med HTTPS högre än de utan, så detta är ett ganska naturligt steg för Google. Det finns flera anledningar till att Google gör detta och att Du som sajtägare borde följa rekommendationen. Google vill ha ett säkrare internet […]

Read more ›

Stora möjligheter med Ballou Cloud 3.0 inom kort

Dynamisk affärsmodell För Ballou handlar det hela tiden om att anpassa sig efter marknadens och därmed kundernas behov. En stor styrka Ballou besitter, är att vi snabbt kan anpassa våra affärsmodeller efter en dynamisk marknad som genomgår en transformation. Jag brukar likna den med telekomindustrin som skiftade affärsmodell från att ta betalt för samtal och sms, till att övergå och att ta betalt för mobildata istället, något marknaden och kunderna efterfrågade i större utsträckning och drev Telecom-operatörerna emot. Inom drift är det ett liknande skifte, traditionellt har det för drift- […]

Read more ›

Ett fönster mot alla molntjänster

De stora molnleverantörerna AWS, Azure och Google kommer inom några få år att stå för en allt väsentligare del av den globala publika molnmarknaden – och de kommer garanterat att påverka även den svenska och nordiska marknaden, än mer än vad de kanske redan gör. Därmed inte sagt att alla tjänster kommer eller skall hanteras där.  Gartner förutspår att den hybrida eller multimoln modellen är den som fler och fler företag ser som den optimala modellen. Att rätt tjänster, plattform, applikation etc. skall hanteras utifrån dessa förutsättningar är ganska självklart. […]

Read more ›

Digitalisera – men starta i liten skala och bygg därifrån

Den uppkopplade verkligheten Vi befinner oss i en tid som vi aldrig tidigare skådat – teoretiskt och i realitet, och utvecklingen visar inga tecken på att sakta ner. Omställningen medför också utmaningar, för IT-avdelningar såväl som för ledning och medarbetare oavsett verksamhet. Vi brukar säga att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen, enligt World Economic Forum är det en fusion av fysiska, digitala och biologiska system. Gränserna mellan det fysiska och det virtuella är ingen Science fiction längre, exempel är Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI), maskininlärning […]

Read more ›

« Föregående sidaNästa sida »

Logga in - Webbmailen