Stora möjligheter med Ballou Cloud 3.0 inom kort

Dynamisk affärsmodell För Ballou handlar det hela tiden om att anpassa sig efter marknadens och därmed kundernas behov. En stor styrka Ballou besitter, är att vi snabbt kan anpassa våra affärsmodeller efter en dynamisk marknad som genomgår en transformation. Jag brukar likna den med telekomindustrin som skiftade affärsmodell från att ta betalt för samtal och sms, till att övergå och att ta betalt för mobildata istället, något marknaden och kunderna efterfrågade i större utsträckning och drev Telecom-operatörerna emot. Inom drift är det ett liknande skifte, traditionellt har det för drift- […]

Read more ›

Ett fönster mot alla molntjänster

De stora molnleverantörerna AWS, Azure och Google kommer inom några få år att stå för en allt väsentligare del av den globala publika molnmarknaden – och de kommer garanterat att påverka även den svenska och nordiska marknaden, än mer än vad de kanske redan gör. Därmed inte sagt att alla tjänster kommer eller skall hanteras där.  Gartner förutspår att den hybrida eller multimoln modellen är den som fler och fler företag ser som den optimala modellen. Att rätt tjänster, plattform, applikation etc. skall hanteras utifrån dessa förutsättningar är ganska självklart. […]

Read more ›

Digitalisera – men starta i liten skala och bygg därifrån

Den uppkopplade verkligheten Vi befinner oss i en tid som vi aldrig tidigare skådat – teoretiskt och i realitet, och utvecklingen visar inga tecken på att sakta ner. Omställningen medför också utmaningar, för IT-avdelningar såväl som för ledning och medarbetare oavsett verksamhet. Vi brukar säga att vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen, enligt World Economic Forum är det en fusion av fysiska, digitala och biologiska system. Gränserna mellan det fysiska och det virtuella är ingen Science fiction längre, exempel är Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI), maskininlärning […]

Read more ›

Nytt år – nya sårbarheter, som i moderna processorer öppnar upp för dataläckage

Så här på 2018 års första dagar har du säkert hört om sårbarheterna – Meltdown och Spectre – som kan möjliggöra dataläckage där skadlig kod kan söka upp brister i berörda processorer för att få tag i information lagrade i minnet av andra program som körs. Det kan vara allt ifrån lösenord, personliga bilder, e-post till dokument. Problematiken utgår ifrån Intels arkitektur för deras processorer, Central Processing Unit (CPU). Lösningen som så många gånger tidigare är att uppdatera och patcha berörda system, det gäller både fysiska servrar såväl som virtuella. […]

Read more ›

« Previous PageNext Page »

Logga in - Webbmailen