Bizpart AB

Martin Bråkenhielm påbörjade sin IT-resa 1999. Martins bolag Bizpart har levererat IT-system och funktioner i över 20 år, både i Sverige och internationellt. 2001 påbörjades det system som nu är ett ledande system för engagemangshantering, mjukvaran är byggd för att köras i en molnplattform, och systemet körs idag i Microsofts Azure tjänst.

Bizpart hade tidigt en idé om att skapa ett system som skulle bidra till att skapa större engagemang hos medarbete – i allmänhet och kanske inom säljarbete i synnerhet – säger Martin Bråkenhielm, VD och ägare av Bizpart. Enligt tidigare undersökning av bl.a. Gallup saknar 70 % av de amerikanska (i världen är motsvarande siffra 84 %) arbetstagarna engagemang och 19 % av dessa är även aktivt oengagerade vilket leder till låg produktivitet, omotiverade säljare och otillräcklig samarbetsförmåga. Det var denna utmaning vi tog sikte på när vi lanserade Bizpart för några år sedan. Verksamheten är global och så är också kunderna.

Vi hade redan innan vi började vårt samarbete med Ballou en tydlig tanke att plattformen skall köras som en SaaS-tjänst i molnet – inte minst genom det innovationsprogram som bl.a. Microsoft varit med och stöttat, men framförallt för att tjänsten riktar sig mot globala bolag – då krävs det också dessa förutsättningar för att kunna skala tjänsten på de geografiska områden där kunderna finns.

Vi på Bizpart är ett mjukvaruföretag och, även om vi har egen erfarenhet från driftbranschen, ville vi hitta ett långsiktigt samarbete med någon som kan agera rådgivare för den tekniska driften, i detta fall driften i Microsofts moln, Azure. Ballou hade vi haft sporadisk kontakt med tidigare, men fick tipset via en annan entreprenörskollega i Silicon Valley USA. Kontakt togs med Ballou och vi har tillsammans hittat bra former för samarbetet, säger Martin Bråkenhielm på Bizpart. Under hösten 2017 hjälpte Ballou oss att designa och etablera infrastruktur i Microsoft molntjänst Azure. Ballou bidrar med kompetens om hosting i allmänhet och Azure och deras tjänstekatalog i just detta projekt, vi använder också deras s.k. Managed Services för att förvalta och hålla servrar och infrastruktur i topptrim.


Den tekniska lösningen skapar möjligheter att köras i olika geografiska zoner och allt eftersom nya kunder tillkommer så skalar vi upp infrastrukturen och behöver egentligen inte oroa oss för att ”kapacitet skall ta slut” eller att andra flaskhalsar skall komma i vägen.

Strategi för 2019
Bizpart kommer att bygga vidare och utveckla vår tjänst Bizpart och med nya kunder. Under hösten 2018 kommer Ballou att koppla ihop tjänsten hos Microsoft med Ballous orkestreringsverktyg BISCloud, det ger oss och Ballou en plattform där vi kan få loggning, övervakning, fakturahantering osv. från en och samma part och från samma gränssnitt. Det kommer också underlätta att sy ihop olika hybridtjänster mer effektivt, dels de tjänster som hanteras i Ballous egna datacenter men även att mer effektivt förvalta tjänster, primärt i Microsoft Azure.

Vill du veta mer om Bizpart? Kontakta Martin Bråkenhielm.

Martin Bråkenhielm, VD och Entreprenör
martin.brakenhielm@bizpart.com

Tekniken i Microsoft Azure för Bizpart

Bizpart är utvecklat med .Net-teknologi.

Servrar är bestyckade med IIS och MS SQL Server.
Lösningen kan köras över flera geografiska zoner i Microsofts datacenter.
CDN används för att snabba upp användarupplevelsen.
Lastbalanserare används för att fördela lasten och göra systemet redundant.
Automation: servrar patchas automatiskt så de uppfyller senaste kraven.
VPN-uppkoppling finns samt att miljön skickar loggar till OMS för vidare analys och som kan trigga händelser.
Miljön backas upp via ett vault.

Logga in - Webbmailen