Ballou Säkerhetsanalys

Vi erbjuder säkerhetsanalys eftersom problematik med olika former av attacker är något som har blivit allt vanligare. Allt eftersom tekniken och programvaror utvecklas ökar också komplexiteten i nätverken och därmed ökar även antalet kända sårbarheter. Vanligtvis vidtar man åtgärder, såsom patchhantering, efter att man upptäckt en attack eller sårbarhet. Detta är inte en tillräcklig lösning på problemet för alla organisationer. Det kan vara en fördel och ibland helt avgörande att istället använda sig av proaktiva lösningar.

Säkerhetsanalys är en proaktiv lösning

Vi på Ballou arbetar proaktivt med säkerhet där vi bland annat regelbundet sårbarhetsscannar vår infrastruktur, allt för att säkerställa driften. Nu kan vi även erbjuda en kostnadseffektiv tjänst där vi kan sårbarhetsscanna era servrar och applikationer. Vi arbetar med ett automatiserat sårbarhetssystem, HIAB (hacker-in-a-box) från Outpost24, som innehåller en sårbarhetsscanning för nätverk och en webbapplikationsscanning. Det här systemet möjliggör för organisationer att bedöma och hantera sårbarheter. Snabbt och enkelt identifierar HIAB sårbarheter på servrar, arbetsstationer och andra enheter som är anslutna till ett nätverk.

säkerhetsanalys

Säkerhetsscanning kan utföras på servrar (virtuella eller fysiska), brandväggar annan IP-baserad utrustning. Scanningen innebär att vi identifierar, verifierar och klassificerar sårbarheter. Detta hanteras fullt ut av Ballous tekniska experter. Efter scanningen är slutförd erhåller ni en utförlig rapport av vad som upptäckts. Om ni vill ha hjälp med att tolka sårbarheter som upptäckts och få rekommendationer på vilka tekniska lösningar som finns kan ni välja en utökad analys där vi tolkar resultatet, prioriterar och rekommenderar lösningar. Som helhet kan vi alltså erbjuda er en kombination av teknisk scanning och automatisk rapport tillsammans med en analys och rekommendation från våra experter.

Vi utgår från att informations- och IT-säkerhetsarbetet ska vara verksamhetsdrivet där vår tjänst syftar till att stärka er IT-säkerhet genom att vi identifierar, verifierar och rapporterar era sårbarheter och hot på ett användarvänligt sätt.

säkerhetsanalys

Intresserad av säkerhetsanalys?

Logga in - Webbmailen