Microsoft Azure

Infrastruktur, servrar, lagring och applikationer i molnet!

Virtuella servrar

Virtuella Windows och Linuxservrar uppsatta direkt

Lagring

Enkel och mycket skalbar lagring i molnet

SQL databas

SQL databas ``as a service`` i Azure

Backup

Enkel och smidig lösning för skalbar backup i molnet

+ fler än 50 andra tjänster!

Vill ni komma igång eller har frågor om Azure? Ring oss!

Microsoft Azure molntjänster

Logga in - Webbmailen